img
Thương hiệu
Bài học từ chiếc iphone 2G

25-07-2023

Sự khác biệt tạo ra kỉ nguyên điện thoại mới, từ khởi đầu bị chê cười cho đến xây dựng một đế chế.
Sự độc đáo của sản phẩm

05-07-2023

Chắc hẳn chúng ta cũng đã từng viết nội dung giới thiệu, quảng cáo cho sản phẩm của mình, nhưng nội dung ấy có thật sự thể sự rõ nét, truyền tải đầy đủ thông điệp mà bạn mong muốn?
Thời đại của sự đa dạng và lựa chọn

27-06-2023

Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến những phát triển vượt bậc của sự đa dạng các sản phẩm.
Thương hiệu cá nhân là gì?

01-06-2023

Trong công việc hay cuộc sống, mỗi chúng ta đều có những ấn tượng riêng với mọi người xung quanh. Đó cũng chính là một phần của thương hiệu cá nhân.
Bài viết nổi bật