img
Từ khóa: Kinh doanh cá nhân
Mô hình kinh doanh (3 kết quả)
[P1] Mô hình Bán khóa học trực tuyến

22-09-2023

Học tập và đào tạo trực tuyến đã và đang trở thành một phần thiết yếu của mọi thầy, cô, trung tâm, học viện đào tạo... Việc bán khóa học trực tuyến là một cách rất hay để kiếm thêm thu nhập cũng như chia sẻ những kiến thức hữu ích đến mọi người
Mô hình B2C là gì?

04-08-2023

Mô hình B2C (Business To Consumer) được xem như một trong các hình thức giao dịch giữa doanh nghiệp và người dùng. Đây cũng là một mô hình dịch vụ về bán hàng phổ biến nhất và được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu
Giải pháp