img
Từ khóa: Phát triển kinh doanh
Mô hình kinh doanh (1 kết quả)
[P1] Mô hình Bán khóa học trực tuyến

22-09-2023

Học tập và đào tạo trực tuyến đã và đang trở thành một phần thiết yếu của mọi thầy, cô, trung tâm, học viện đào tạo... Việc bán khóa học trực tuyến là một cách rất hay để kiếm thêm thu nhập cũng như chia sẻ những kiến thức hữu ích đến mọi người
Giải pháp