img
Giải pháp công nghệ chăm sóc bệnh nhân

Trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình tư vấn và xây dựng nền tảng công nghệ chăm sóc bệnh nhân trong lĩnh vực y tế. Bộ giải pháp mà mình đã xây dựng, hướng đến việc kết nối, chăm sóc bệnh nhân – Điều mà hiện tại và trong tương lai chắc chắn sẽ phát triển rất thịnh hành.

Mô tả sơ lược về giải pháp.

 - Bộ giải pháp không định hướng đi sâu vào việc Quản lý tập trung giống như các hệ thống quản lý Bệnh viện, Phòng khám như hiện nay:

  • Quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án
  • Quản lý, Kết nối hoạt động các phòng/ban tổ chức trong bệnh viện
  • Kết nối, nhận thông tin tự động từ các hệ thống các máy xét nghiệm…

 - Bộ giải pháp được xây dựng hướng đến những mục tiêu sau:

  • Giúp phòng khám: Kết nối chặt chẽ, thường xuyên bệnh nhân.
  • Thiết kế linh động phù hợp với việc sử dụng của một số đối tượng đặc thù, có thể xử lý công việc ở bất kỳ đâu. (Hỗ trợ cho mô hình hợp tác kinh doanh của phòng khám)
  • Các module, giải pháp liên kết với các nền tảng công nghệ khác để hỗ trợ việc đọc, ghi, chuyển đổi dữ liệu.

Trải qua quá trình xây dựng, triển khai, mình đã chia nhỏ các bộ giải pháp theo từng mức độ, để phù hợp với việc triển khai nhanh chóng, sử dụng, khai thác hệ thống, và đặc thù của những người hoạt động trong ngành y tế.

  • Bác sĩ cá nhân
  • Phòng khám chuyên khoa
  • Trung tâm xét nghiệm/Phòng khám gia đình

Tính kết nối và mở rộng: Bộ giải pháp được xây dựng thành các phần riêng và có khả năng kết nối lại với nhau, cũng như mở rộng để phù hợp với tính đặc thù sử dụng, mô hình của Phòng khám, Trung tâm.

---
Mr.TLa
Giải pháp công nghệ - Đồng hành cùng doanh nghiệp
0981.673.357

Bài viết mới