img
Từ khóa: Kinh doanh cửa hàng
Mô hình kinh doanh (3 kết quả)
Cơ hội - thách thức của mô hình kinh doanh B2B

04-08-2023

Mô hình B2B mang lại nhiều lợi ích và cơ hội cho các doanh nghiệp, nhưng cũng đối diện với những thách thức và rủi ro
Mô hình B2C là gì?

04-08-2023

Mô hình B2C (Business To Consumer) được xem như một trong các hình thức giao dịch giữa doanh nghiệp và người dùng. Đây cũng là một mô hình dịch vụ về bán hàng phổ biến nhất và được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu
Giải pháp